Завдання на Хакатон

 1. 1. Запропонувати набір даних - (макс. 100 балів, не більше 10 балів/набір, макс 5 балів за структуру, Макс 5 балів структура+дані)

 2. 1.1. Розробити файл(и) struct-xx-yy-zz.csv структур(и) набору(-ів) даних, виду "id, paramName,paramTranslation, paramDescription, Type, Length, Required", де, xx-номерГрупи, yy-номерУчасника, zz-номерНабору, обравши лише одну із груп наступної тематики: 

 • - Міський транспорт

 • - Екологія

 • - Енергетика та ресурси

 • - Соціальний захист

 • - Зв'язок

 • - Будівництво

 • - Фінанси та економіка

 • - Освіта на культура

 • - Медицина

 • - Футурологія

 •  
наприклад:

$ cat Struct-13-10.csv

id, paramName,paramTranslation, paramDescription, Type, Length, Required

1, id, Ідентифікатор, int, 2, 1

2. FlipPointA, ПочатковаСтанціяТелепорту, char, 10, 1

3. FlipPointB, КінцеваСтанціяТелепорту, char, 10, 1

4. TravelTime, ТривалістьНаноС, float, 8, 1

5. Latitude, Широта, float, 8, 1

6. Longitude, Довгота, float, 8, 1

7. Universe, Паралель, long, 10, 0 

 

1.2. Завантажити/згенерувати файл(и) data-xx-yy-zz.csv наборів даних, згідно структур(и) п.1.1.

Наприклад:

$ cat data-13-10.csv

id, FlipPointA, FlipPointB, TravelTime, Latitude, Longitude, Universe

1, ПроспектМиру, Космопорт, 1.22, 43.149304, 77,39484838, 3

2, Космопорт, ПроспектМиру, 1.21, 47.294838, 39.2484727, 3

 

2. Візуалізація (50 балів)

Використовуючи Власні/Порталу набори даних, чи комбінуючи різні набори за певними ознаками, побудувати графічне зображення їх значень, розподілу, тенденцій, прогнозів, тощо, підтверджуючи чи спростовуючи запропоновану теорію спостереження.

 

Наприклад: 

Звіт: Найшвидші телепорти

$ oeg data-13-10.jpg

Спадаючий Графік швидкостей Телепортів

 

3. Геовізуалізація (50 балів)

Використовуючи функціонал безкоштовних сервісів картографування, розробити інтерактивну мапу міста із пошаровим відображенням значень різних наборів даних, назви чи вміст яких можуть бути згруповано чи фільтровано за певними ознаками із можливістю виконання математичних/логічних дій над значеннями обраних полів, підтверджуючи чи спростовуючи запропоновану теорію спостереження.

Наприклад: 

Теорія: В центрі міста надмірна кількість безкоштовних нічних/цілодобових громадських вбиралень

Карта доступності громадських вбиралень, що відкриті в поточний час, із групуванням їх кількості шляхом відображення кластерного (кількісного) маркеру над мікрорайонами міста.

 

4. Мікросервіс (50 балів)

Створити серверну частину сервісу збору, обробки, генерації наборів даних шляхом доступу до них за API Порталу на основі користувацьких HTTP запитів.

Наприклад:

$ curl http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/contracts?disposerld=41330330 

{"size":310,"count":310,"moreThenCount":false,"documents":[{"id":678330674,"edrpou":"41330330","documentNumber":"3038","documentDate":"2017-06-15","signDate":"2017-08-04","signature":{"caAddress":"uakey.com.ua"},"amount":1202,"currency":"UAH","currencyAmountUAH":0,"contractors":[{"contractorType":1,"name":"ФОП Третько Сергій Віталійович","firstName":null,"lastName":null,"middleName":null,"address":{"countryId":216,"regionId":22,"countryName":"Україна","regionName":"Хмельницька обл","district":null,"city":"м. Хмельницький","districtCity":null,"street":"вул Зарічанська","house":"32","housing":null,"office":"45"},"identifier":"HIDDEN"}],"parentId":678215809,"pdvInclude":false,"pdvAmount":0.0,"specifications":[],"isCpvVat":false,"procurementItems":[]},

 

5. Створення додатку (макс. 50 балів)

Створити вебсторінки, додатку мобільної платформи, створити сервіс чатботу із використанням АРІ Порталу.

Максимальна кількість балів за Хакатон: 300 балів / учасник / журі

 1.